Privat udleje af feriebolig i cambrils, spanien. Ferielejlighed på Costa Dorada syd for Barcelona til leje. Lejligheden ligger tæt på Salou, Reus, Tarragona, Barcelona, Delta Ebro, Penedés, Priorat og Port Aventura
>> Booking > Betingelser
Privat udleje af feriebolig i cambrils, spanien. Ferielejlighed på Costa Dorada syd for Barcelona til leje. Lejligheden ligger tæt på Salou, Reus, Tarragona, Barcelona, Delta Ebro, Penedés, Priorat og Port Aventura
 

BETINGELSER FOR LEJE AF RESIDENCIAL MAR CAMBRILS (uddrag)
Ankomst og afgang
Ankomst på førstedagen kan ske fra tidligst kl. 12 og afrejse på sidstedagen skal ske senest kl. 10.00.

Lejepris
Lejeprisen er inkl. el-, vand- og varmeforbrug, men ekskl. rengøring.

Nøgleudlevering og -aflevering
Nøgler til ferieboligen overleveres eller fremsendes senest 5 dage før lejeperiodens start og skal være returneret til lejers adresse senest 5 dage efter lejeperiodens slut.

Bortkommer nøgler, fratrækkes i depositum DKK 75 per stk.

Rengøring
Lejer skal under opholdet selv renholde ferieboligen og skal ved afrejse ligeledes aflevere ferieboligen i rengjort stand. Efterladt opvask accepteres ikke. Er lejligheden ikke efterladt i tilstrækkelig rengjort stand, vil lejer blive fratrukket udgifter til rengøring i det indbetalte depositum (DKK 200 pr. time).

Betalingsbetingelser
1. lejerate
1. lejerate (25% af lejeprisen) indbetales senest 5 dage efter lejeaftalens modtagelse. Indbetales 1. rate ikke rettidigt annulleres reservationen automatisk af udlejer.

2. lejerate
Restlejen (75% af lejeprisen) indbetales senest 30 dage før lejeperiodens start. Er 2. lejerate ikke indbetalt senest 14 dage før lejeperiodens start, annulleres lejeaftalen og 1. lejerate fortabes.

Depositum
Sammen med 2. lejerate indbetales - i tillæg - et depositum på DKK 1.000. Depositum tilbagetales af udlejer senest 10 dage efter afrejsedato.

Betalingsmåde
Pengeoverførsler kan ske til udlejers bankkonto i Forstædernes Bank, reg.nr. 5479, kontonr. 5202474 eller ved fremsendelse af bankcheck til udlejers adresse. Husk at angive navn og lejeperiode ved bankoverførsel.

Afbestilling
1. lejerate refunderes med 50% ved afbestilling indtil 30 dage fra lejeperiodens start, men fortabes helt ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start.

2. lejerate refunderes med 100% indtil 30 dage før lejeperiodens start og med 50% indtil 14 dage før lejeperiodens start. Ingen indbetalte beløb – bortset fra depositum - refunderes ved afbestilling senere end 14 dage før lejeperiodens start.

Erstatning
Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er forpligtet til at erstatte alle skader, der under opholdet opstår på feriebolig og inventar. Konstateres der ved ankomst skader eller mangler, skal dette for at holde lejer skadefri, rapporteres til udlejer indenfor de første 24 timer fra lejers ankomsttidspunkt i ferieboligen. Medmindre andet på forhånd er meddelt udlejer, regnes ankomsttidspunkt som kl. 12.00 på lejeperiodens første dag.

Lejer forpligter sig til nøje at læse instruktioner for ferieboligen. Instruktionerne forefindes i lejligheden og en kopi fremsendes ligeledes til lejer sammen med nøgler til ferieboligen. Skader forvoldt som følge af manglende overholdelse af instruktioner, står for lejers regning.

Skulle der under lejeperioden opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer.

Fejl, mangler og reklamationer
Reklamationer over fejl og mangler ved ferieboligen skal straks meddeles udlejer, som vil forsøge at sørge for udbedring hurtigst muligt. Lejer kan dog ikke gøre krav gældende ved uforudsete forstyrrelser, beskadigelser, udfald af el-forsyning, rørinstallationer, sanitære forhold samt andre uforudsete hændelser. Krav kan heller ikke gøres gældende for så vidt gælder støj fra naboer, trafikale forhold eller lignende.

Force Majeure
Forhindres lejemålet på grund af force majeure (naturkatastrofe, strejke, krigshandlinger, optøjer eller lignende) er udlejer ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

Hvad lejer selv skal medbringe
Sengetæpper, linned (lagner, dynebetræk, hovedpudebetræk), viskestykker, bordduge, karklude og håndklæder forefindes i lejligheden. Anvendes udlejers sengelinned, viskestykker, bordduge, karklude og/eller håndklæder, SKAL disse vaskes og hænges til tørre før afrejse. Udlejers tid anvendt på ikke-vaskede tekstiler vil blive afregnet på timebasis som det følger ovenfor under punktet ’Rengøring’.

Ferieboligens håndklæder må IKKE medbringes til stranden, hvorfor lejer selv skal medbringe badelagner/håndklæder til dette formål.

Diverse
Huset må maksimalt beboes af 6 personer.

/22.07.2008
 

 

 
DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube